Дневно стање залиха
Стање залиха на месечном нивоy