Курс прве помоћи за предаваче

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац врши обуку за испитиваче, предаваче из Прве помоћи.

Обуку врше инструктори са дугогодишњим искуством у преношењу теоретског и практичног знања, који су запослени у ЗХМП Крагујевац.

Теоријска и практична обука полазника се врши у једном дану, у едукативном центру Завода (ул Слобода бб). Полагање теста и практичног дела спроводи се истог дана.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити на број телефона:
+381 34 6370 276

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ КРАГУЈЕВАЦ

Улица Слободе бб, Крагујевац, Србија
+381 34 6370 090
hitnapomockg@mts.rs