О Нама

Завод за ургентну медицину Крагујевац

Завод за ургентну медицину Крагујевац је специјализована здравствена установа за пружање прехоспиталне ургентне и неодложне здравствене заштите на подручју града Крагујевца, и по потреби, Шумадијског управног округа, базиране на пружању здравствених услуга према савременим доктринарним принципима и протоколима.

Обука здравствених професионалаца из области ургентне медицине, као и обука лаика из пружања прве помоћи са циљем адекватног збрињавања и преживљавања животно угрожених пацијената.

Мисија

Завод за ургентну медицину Крагујевац је специјализована здравствена установа за пружање прехоспиталне ургентне и неодложне здравствене заштите на подручју града Крагујевца, и по потреби, Шумадијског управног округа, базиране на пружању здравствених услуга према савременим доктринарним принципима и протоколима.

Обука здравствених професионалаца из области ургентне медицине, као и обука лаика из пружања прве помоћи са циљем адекватног збрињавања и преживљавања животно угрожених пацијената.

Визија

Применом сопствених капацитета и ресурса достићи лидерску позицију у региону на пољу прехоспиталне ургентне медицине кроз увођење савремених технолошких достигнућа и нових процедура, унапредити квалитет услуга и здравље популације.

Постављени циљеви оствариће се напретком на пољу едукације запослених, унапређењем практичних вештина и побољшањем организације рада у кризним ситуацијама. Обука лаика за пружање прве помоћи и подизање нивоа свести о унапређењу сопственог здравља довешће до смањења морталитета и побољшања општег здравственог стања становништва.

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ КРАГУЈЕВАЦ

Улица Слободе бб, Крагујевац, Србија
+381 34 6370 090
hitnapomockg@mts.rs