Медицинске сестре

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР  ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ НА ТЕРЕНУ

 • Ана Томић, медицинска сестра
 • Бојан Петров, медицински техничар
 • Фатима Ћурчић, медицинска сестра
 • Марија Продановић, медицинска сестра
 • Млађена Василић, медицински сестра


ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР  ОДСЕКА ЗА АМБУЛАНТЕ  ХМП

 • Ружица Димитријевић, медицинска сестра


ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР  ОДСЕКА ПЕДИЈАТРИЈУ

 • Слађана Никић, медицинска сестра


ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР  ОДСЕКА СТРУЧНОГ УСВАРШАВАЊА СА ИНФОРМАТИКОМ И СТАТИСТИКОМ

 • Марија Матић, виша медицинска сестра

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР  ОДСЕКА ЗА ПРИЈЕМ И ОБРАДУ НАЛОГА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
 • Биљана Крсмановић,  медицинска сестра
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ И МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАРИ
 
 • Јасмина Стевановић, медицинска сестра
 • Марија Матић, виша медицинска сестра
 • Млађена Василић, медицинска сестра
 • Бојан Петров, медицински техничар
 • Ружица Димитријевић,  медицинска сестра
 • Дијана Бакић,  медицинска сестра
 • Миона Божовић, виша медицинска сестра
 • Адријана Јосијевић, виша медицинска сестра
 • Снежана Рибарић, виша медицинска сестра
 • Маја Пауновић – Костић, медицинска сестра
 • Милан Недељковић, медицински техничар
 • Марјан Кунац, медицински техничар
 • Оливера Перовић, медицинска сестра
 • Зорица Радојевић, медицинска сестра
 • Валентина Матић, медицинска сестра
 • Марија Продановић,медицинска сестра
 • Драгослав Томовић, медицински техничар
 • Александра Шпиљевић, медицинска сестра
 • Слађана Никић, медицинска сестра
 • Јасмина Ђокић, медицинска сестра
 • Ненад Дабовић, медицински техничар
 • Татјана Оташевић, медицинска сестра
 • Станка Гребовић, медицинска сестра
 • Мирјана Обрадовић, медицинска сестра
 • Милош Ђоровић, медицински техничар
 • Жељко Милојевић, медицински техничар
 • Наташа Стефанов,медицинска сестра
 • Љиљана Данас, медицинска сестра
 • Марина Ђорђевић, медицинска сестра
 • Душанка Никодијевић, медицинска сестра
 • Весна Ранковић, медицинска сестра
 • Весна Радисављевић, медицинска сестра
 • Биљана Крсмановић, медицинска сестра
 • Биљана Срећковић, медицинска сестра
 • Татјана Радовић, медицинска сестра
 • Дарко Спасић, медицински техничар
 • Снежана Урошевић, медицинска сестра
 • Јелена Видовић, медицинска сестра
 • Ана Томић, медицинска сестра
 • Александар Оцокољић, медицински техничар
 • Славица Михајловић, медицинска сестра
 • Бојан Јевтић, медицинска техничар
 • Данијела Вукосављевић, медицинска сестра
 • Катарина Николић, медицинска сестра
 • Ивана Петров, медицинска сестра
 • Јелена Видовић, медицинска сестра
 • Фатима Ћурчић,медицинска сестра
 • Соња Глишовић, медицинска сестра
 • Сања Савић, виша медицинска сестра
 • Марко Вучковић, медицински техничар
 • Јована Јанићијевић, медицинска сестра
 • Марија Васојевић, виша медицинска сестра
 • Биљана Поповић, медицинска сестра
 • Јована Мијајловић, медицинска сестра
 • Сања Ђокић, медицинска сестра
 • Ивана Лајзер, медицинска сестра
 • Бојана Михајловић, медицинска сестра
 • Цеца Живковић, медицинска сестра
 • Срећко Савић, виши медицински техничар

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ КРАГУЈЕВАЦ

Улица Слободе бб, Крагујевац, Србија
+381 34 6370 090
hitnapomockg@mts.rs