Менаџмент

в.д. директора

Др Гордана Ђокић, специјалиста ургентне медицине


Главна медицинскa сестра Завода 

Снежана Рибарић, вмс


Главни медицински техничар СХМП

Јасмина Стевановић. медицинска сестра


 
Начелник службе за правне и економско-финансијске послове

Милена Гавриловић, дипломирани економиста


Шеф службе за техничку подршку

Дејан Филиповић, возач

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ КРАГУЈЕВАЦ

Улица Слободе бб, Крагујевац, Србија
+381 34 6370 090
hitnapomockg@mts.rs