Надзорни одбор Завода за хитну медицинску помоћ чине:

  • Др Милица Томашевић, председник
  • Др Славица Јанићијевић Минић, члан
  • Зорица Влачић, члан.