Служба за правне и економско финансијске послове

Службу за правне и економско финансијске послове чине:

Начелник службе за правно и економско финансијске послове

Милена Гавриловић, дипломирани економиста

Сарадник за финансијско рачуноводствену аналитику
Зорица Влачић, дипломирани менаџер

Статистичар
Владимир Јаковљевић, дипломирани менаџер

Самостални финансијско рачуноводствени сарадник
Наташа Милошковић, економски техничар

Референт за финансијско рачуноводствене послове- обрачунски радник
Весна Јањевић, економски техничар

Пословни секретар
Звездан Спасић, економист

Магационер
Милосав Петровић, аутомеханичар

Вуле Новичић, магационер

Стручни сарадник за кадровске и радне односе и јавну набавку
Биљана Вукић, дипломирани правник

Дипломирани правник за правне кадровске и административне послове
Ана Поповић, дипломирани правник

Референт за правне кадровске и административне послове
Славица Бојовић, техничар администратор

Програмер инжењер- Самостални стручни сарадник за информатику
Драгана Стикић, дипломирани инжењер машинства

Софтвер инжињер

Андреја Радомировић, информатичар

Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове
Неда Стевановић, дипломирани менаџер

Секретар директора
Марија Радојковић, економски техничар

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ КРАГУЈЕВАЦ

Улица Слободе бб, Крагујевац, Србија
+381 34 6370 090
hitnapomockg@mts.rs