Саветник пацијената

Биљана Томић, дипл. правник

Трг Слободе бр. 3 Крагујевац - други спрат, канцеларија 217

Радно време: 0730 - 1530

Телефони: 034/306 270 и 060/234 0 368

Имејл: b.tomic@kg.org.rs

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ КРАГУЈЕВАЦ

Улица Слободе бб, Крагујевац, Србија
+381 34 6370 090
hitnapomockg@mts.rs